COACHING

Coaching w naszym podejściu jest zorientowanym na rezultaty procesem. Metoda Brain-based pozwala przyspieszyć osiąganie założonych celów, stworzyć trwałą zmianę, ustanowić jasny plan i strategię oraz zmaksymalizować wykorzystanie potencjału.(Sumienny).

Test kompetencji DISC daje informację zwrotną m.in. o stylu komunikacji, o  wrodzonych predyspozycjach  oraz indywidualnym podejściu do wykonywanych obowiązków, czynnikach motywujących do osiągania efektów, określa poziom decyzyjności, odporności na stres, postawę wobec zmian, umiejętności analityczne, preferowane role zespołowe czy wartości w miejscu pracy.

Ludzka natura zazwyczaj napędza klienta, jak i coacha by szybko rozwiązać problematyczne kwestie skupiając się na tym “co” może być zrobione i “jak” to będzie zrobione. Jednakże, by stworzyć trwałą zmianę, zadaniem coacha jest pomóc klientowi eksplorować także “kim jestem”. Zanim klienci będą gotowi przejść do etapu podejmowania akcji, muszą najpierw zrozumieć co nimi kieruje, włączając w to ich sposób myślenia, potrzeby, wartości i narzucone samemu sobie reguły, wedle których żyją. Rozmowa oparta o Brain-based coaching może być użyteczna nie tylko by podnieść poziom świadomości klienta na temat potrzebnej zmiany, ale także by pomóc odejść od starych wzorców, zachowań i myślenia oraz zastąpić je nowymi i bardziej wzmacniającymi.

Czym jest Brain-based coaching?

Brain-based coaching może być najlepiej zdefiniowany jako ułatwiający pozytywną zmianę poprzez skoncentrowanie się na ulepszeniu myślenia w pierwszej kolejności. Brain-based coaching jest nowym podejściem zakorzenionym we współczesnej neuronauce, badaniach o mózgu i systemie nerwowym. Wykorzystuje najnowsze odkrycia o tym, jak działa mózg, by uzupełnić i wzmocnić zasady i praktyki kierujące coachingiem. Takie podejście pomaga klientom odejść od ich mocno zakorzenionego trybu “auto-pilota” i przejść do świadomych myśli i świadomego działania. To z kolei umożliwia wprowadzenie nowych i pozytywnych zwyczajów tworzących długotrwałe, transformujące zmiany.

Założenia Brain-based coachingu

To, co ukształtowało nowe podejście w coachingu to 6 następujących zasad odnoszących się do myślenia, uczenia, rozwoju i tworzenia trwałej zmiany:

ref. David Rock, Quiet Leadership (New York: HarperCollins, 2006).

Zastosowanie tych zasad do praktyki coachingu tworzy długotrwałe korzyści dla klientów, między innymi:

Badania w zakresie neuronauki umożliwiły nam bardzo przydatny wgląd w sposób, w jaki działa mózg. Jeszcze jednym wnioskiem z nich płynącym jest fakt, iż kluczowe jest wprowadzenie umysłu w stan dążenia “ku czemuś”, czyli w taki stan, w którym mózg jest gotowy eksplorować nowe idee i nie czuje się zagrożony. Bycie w tym stanie stwarza warunki równowagi neurochemicznej i spokoju, umożliwiając i przyspieszając dogłębne zbadanie, odkrycie i zdefiniowanie:

Brain-based Coaching korzysta w wielu narzędzi wspomagających nie tylko uruchomienie logicznego myślenia, ale także doskonale regulujących automatyczne reakcje emocjonalne uruchamiające się przy pobudzeniu systemu limbicznego odpowiedzialnego za odruch walki lub ucieczki. Naszym zadaniem jest stworzenie przestrzeni i warunków zmniejszających zagrożenie wywołane badaniem bieżącej rzeczywistości i istniejących wzorców oraz naturalnym oporem przed zmianami. Celem jest wprowadzenie w stan sprzyjający świadomemu znajdowaniu rozwiązań i dróg do nich prowadzących.


Pracując w strukturze brain-based coaching dużo ze wspomnianej powyżej neuronauki będzie niewidoczne dla uczestników, nie chodzi przecież o sesję naukową a o sesję coachingową. Jednakże wykorzystując tę wiedzę na każdym kroku mamy przewagę w rozwijaniu przyjaznego mózgowi środowiska, skupiając się jednocześnie na tym, jak klient myśli i zachęcając do podążania w nowym kierunku.

Sesje coachingu były dla mnie początkowo okazją do zastanowienia się nad swoimi celami biznesowymi i tym na czym chciałabym skoncentrować się w najbliższym czasie z jednej strony. Z drugiej również pozwoliły mi wyjść poza mój schemat myślenia i zrobić rzeczy, o których przed rozpoczęciem sesji nawet nie myślałam.

Monika Kosińska

CRC

Dzięki strukturze i metodzie wedle której przebiegały spotkania coachingowe mogłam spokojnie zastanowić się nad moim „dlaczego” a następnie przejść do sposobu wprowadzania zmian i osiągnięcia moich celów. Każda sesja dawała mi coraz to głębszą wiedzę o tym co mną kieruje, jednocześnie motywując do sięgania „dalej i inaczej”. 

Katarzyna Miklaszewska

Public Relations

Skontaktuj się z Nami i sprawdź jak COACHING może pomóc w Twojej firmie

Przewiń do góry

Zapisz się do Newsletter'a

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.