Ten, kto ma w życiu swoje „dlaczego”, poradzi sobie z „jak”.

- Friedrich Nietzsche

DISC

Świadomość dotycząca naszych stylów zachowań, roli przyjmowanych w zespole czy wewnętrznych motywacji jest kluczowa do rozwoju, wprowadzania zmiany czy udoskonalania istniejących już nawyków. Rozwijamy się dzięki informacjom zwrotnym. To one skłaniają nas do zastanowienia się nad naszymi emocjami czy sposobem myślenia, który przekłada się na działanie. Raport DISC wyjaśniając „dlaczego” działamy w określony sposób, pozwalając dojść do tego „jak” wzmocnić nasz styl lub „jak” go zmienić.

Na wykorzystanie narzędzia DISC można patrzeć z różnych perspektyw. Pracownika, pracodawcy, szefa, czy członka zespołu. Dobór odpowiednich osób na odpowiednie stanowiska, zrozumienie relacji panujących grupie czy wsparcie w procesie wzmacniania w niej więzi to tylko niektóre obszary, do których zrozumienia kluczem może być wykorzystanie tego narzędzia. DISC pozwala również na zarządzanie pracownikami tak, aby mogli wykorzystywać swój pełen potencjał. Jest przydatny w zrozumieniu jak umiejętnie ich motywować i wespierać w roli, jaką pełnią w zespole oraz wyboru drogi, która będzie dla nich najlepsza do realizacji celu.

DISC może być wsparciem m.in. w obszarach:

 • zrozumienie wkładu pracy każdej jednostki przekładająca się na efektywność oraz wpływ na osiąganie celów m.in. poprzez:
 • Pogłębienie samoświadomość
 • Poznanie różnic w stylach pracy oraz wiedzę nt. ich komplementarności
 • Zrozumienie wpływu wzajemnych stylów na współpracę
 • pozwala na określenie i zrozumienie potencjalnych źródeł konfliktu w obszarze relacji międzyludzkich poprzez m.in.:
 • Wzrost świadomości dotyczącej trygierów wyzwalających sytuacje konfliktowe
 • Wpływ konfliktu na różne style działania
 • Wiedzę dotyczącą możliwości zarządzania konfliktem poprzez jego unikanie lub wykorzystywanie do konstruktywnych rozwiązań w zależności od stylu

Współpracy
– zrozumienie wkładu pracy każdej jednostki przekładająca się na efektywność oraz wpływ na osiąganie celów m.in. poprzez:
– Pogłębienie samoświadomość
– Poznanie różnic w stylach pracy oraz wiedzę nt. ich komplementarności
– Zrozumienie wpływu wzajemnych stylów na współpracę

 • daje możliwość rozwoju managerów w obszarze skutecznego angażowania, motywowania i rozwijania swoich pracowników m.in. poprzez:
 • Poznanie indywidualnego stylu zarządzania
 • Wgląd w motywowanie odzwierciedlające style pracowników
 • Możliwość stworzenia strategii długoterminowego rozwoju
 • uświadamia wpływ różnych stylów na sposób komunikowania się umożliwiając zwiększenie wzajemnego porozumienia m.in. poprzez:
 • Wiedzę o swoim stylu komunikowania się oraz jego potencjalnym wpływie na innych
 • Poznanie sposobów komunikowania się charakterystycznych dla każdego ze stylu
 • Zwiększenie świadomości dotyczącej możliwych nieporozumień wynikających ze sposobów komunikacji

Zarządzania
– daje możliwość rozwoju managerów w obszarze skutecznego angażowania, motywowania i rozwijania swoich pracowników m.in. poprzez:
– Poznanie indywidualnego stylu zarządzania
– Wgląd w motywowanie odzwierciedlające style pracowników
– Możliwość stworzenia strategii długoterminowego rozwoju

Konfliktu
– pozwala na określenie i zrozumienie potencjalnych źródeł konfliktu w obszarze relacji międzyludzkich poprzez m.in.:
– Wzrost świadomości dotyczącej trygierów wyzwalających sytuacje konfliktowe
– Wpływ konfliktu na różne style działania
– Wiedzę dotyczącą możliwości zarządzania konfliktem poprzez jego unikanie lub wykorzystywanie do konstruktywnych rozwiązań w zależności od stylu

Komunikacji
– uświadamia wpływ różnych stylów na sposób komunikowania się umożliwiając zwiększenie wzajemnego porozumienia m.in. poprzez:
– Wiedzę o swoim stylu komunikowania się oraz jego potencjalnym wpływie na innych
– Poznanie sposobów komunikowania się charakterystycznych dla każdego ze stylu
– Zwiększenie świadomości dotyczącej możliwych nieporozumień wynikających ze sposobów komunikacji

Różnimy się między sobą lecz nasze zachowania są przewidywalne

Czym jest DISC?

DISC to 4 style zachowań, opracowane na podstawie badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona (1893-1947). Analizując ludzkie zachowania okazało się, że ludzie o podobnych stylach zwykle bardzo podobnie się zachowują. Co prawda, każdy z nas ma w sobie te 4 style zachowań, ale w różnym stopniu ich intensywności; DISC to skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów: Dominant (Dominujący), Influencing (Wpływowy), Steady (Stały), Compliance (Sumienny).

Test kompetencji DISC daje informację zwrotną m.in. o stylu komunikacji, o  wrodzonych predyspozycjach  oraz indywidualnym podejściu do wykonywanych obowiązków, czynnikach motywujących do osiągania efektów, określa poziom decyzyjności, odporności na stres, postawę wobec zmian, umiejętności analityczne, preferowane role zespołowe czy wartości w miejscu pracy.

 • Jakie są Twoje mocne strony i co Cię motywuje do osiągania jeszcze lepszych wyników?
 • Jak radzisz sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach?
 • Jak postrzegasz zmiany – jako szansę czy przeszkodę? Jak szybko dostosowujesz się do zmian?
 • Jaką postawę przyjmujesz wobec obowiązujących standardów i procedur?
 • Jak próbujesz wpłynąć na zachowania innych, czy przekonać ich do swoich racji?
 • Według jakiego klucza dobierasz argumenty w rozmowie?
 • Zatrudnić za pierwszym razem właściwą osobę na konkretne stanowisko lub zatrzymać najlepszych pracowników
 • Podnieść efektywność zespołu sprzedażowego i obsługi klienta
 • Szybko i skutecznie wdrożyć zmiany w zespole/firmie
 • Rozwiązać konflikt w zespole
 • Rozwijać umiejętności przywódcze etc.

Czym jest test kompetencji DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI)?

POTENCJAŁ

W których obszarach tkwi Twój potencjał? Jakie unikalne wartości wnosisz do zespołu? Dzięki jakim Twoim kompetencjom, zespół ma szanse efektywnie realizować cele? Jak rozwijać Twój potencjał, by osiągać jeszcze lepsze wyniki?

CODZIENNA WSPÓŁPRACA

Jak dobierasz argumenty w rozmowie? Czym się kierujesz podejmując decyzje? Jak naturalnie reagujesz na zmianę i jak ją komunikujesz innym? Jaki masz naturalny styl pracy, zachowania – na co dzień i w stresie oraz jak go mogą odbierać inni? Dlaczego z jednymi w zespole może Ci się bardzo dobrze współpracować a praca z innymi może być wyzwaniem?

MOCNE STRONY W BYCIU LIDEREM

na poziomie: oddziaływania, kierowania, prowadzenia procesu, relacyjności etc

MOTYWACJA

Czego potrzebujesz, jakich warunków potrzebujesz, aby czuć wewnętrzną satysfakcję z pracy?

W jakich procesach HR badanie przynosi korzyść?

 • Rekrutacja zewnętrzna: wynik badania jest wsparciem w podejmowaniu trafnych decyzji rekrutacyjnych – przewidujemy skuteczność na danym stanowisku, w danej organizacji i w pracy z konkretnym przełożonym.
 • Rekrutacja wewnętrzna: wynik badania pomaga określić ścieżkę rozwoju dla danego pracownika, prawdopodobieństwo tego, jak bardzo sprawdzi się np. na stanowisku managerskim lub w jakich obszarach warto daną osobę rozwijać, aby czuła, że wykorzystuje się jej talenty, prowadzi się ją w zgodzie z jej potencjałem.
 • Narzędzie dla managerów: badanie jest w swojej naturze proste do zrozumienia, również przez osoby spoza działu HR. Dostarcza praktyczne informacje o tym, jak na co dzień pracować
  z poszczególnymi pracownikami, jak pobudzić ich motywację, jak komunikować oczekiwania, egzekwować wyniki od osób o różnych profilach etc.
 • Badanie potrzeb szkoleniowych/rozwoju kompetencji: diagnoza pozwala nam określić mocne strony pracownika, ale również potencjalne obszary do rozwoju. Umiejętność czytania wyników pozwala na określenie, w których obszarach pracownik może potrzebować wsparcia, aby utrzymać lub podnieść jego efektywność.

Czym DISC D3 różni się od innych narzędzi diagnostycznych, np. Extended DISC, DiSC Polska, Insights Discovery, MBTI, FRIS?

Wykorzystując metaforę góry lodowej, test kompetencji DISC D3 bada nie tylko zachowania, które da się zaobserwować (DISC), ale też to, co jest poniżej poziomu wody, czego nie widać a co wpływa na zachowania (role zespołowe, wartości, wewnętrzne motywacje).

DISC D3 nie etykietuje, bierze pod uwagę 3 a nie 2 dominujące style zachowania, 12 nietypowych wyników, co daje aż 40 różnych profili samego DISC, 240 w badaniu D3 i 1440 w D3 i BAI.

Czym DISC D3 różni się od innych narzędzi diagnostycznych, np. Extended DISC, DiSC Polska, Insights Discovery, MBTI, FRIS?

Wykorzystując metaforę góry lodowej, test kompetencji DISC D3 bada nie tylko zachowania, które da się zaobserwować (DISC), ale też to, co jest poniżej poziomu wody, czego nie widać a co wpływa na zachowania (role zespołowe, wartości, wewnętrzne motywacje).

DISC D3 nie etykietuje, bierze pod uwagę 3 a nie 2 dominujące style zachowania, 12 nietypowych wyników, co daje aż 40 różnych profili samego DISC, 240 w badaniu D3 i 1440 w D3 i BAI.

Skontaktuj się z Nami i sprawdź jak DISC D3 może pomóc w Twojej firmie

Przewiń do góry

Zapisz się do Newsletter'a

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.