Kontakt

Tel: 48 601-599-161
Tel: 48 608-572-176
Email: office@mperlab.com

Poznaj konflikt z różnych perspektyw

Biorąc pod uwagę, że nie ma dwóch tak samo pracujących i postrzegających rzeczywistość umysłów konflikt jest nieunikniony.

Konflikt przejawia się na wszystkich płaszczyznach życia obejmując naturalnie miejsce pracy, w którym ścierają się interesy różnych grup i jednostek. Może zarówno budować, jak i niszczyć. Często jest też impulsem do zmiany.

Może powodować ponowną ocenę procesów, mogących prowadzić do poprawy ogólnych wyników biznesowych, zmuszać kierownictwo do wspierania pracy zespołowej między konkurującymi ze sobą stronami, czy też rozwijać innowacje poprzez zdrową konkurencję między działami, czy jednostkami.

Jednakże, gdy jednak strony konfliktu nadmiernie dążą do realizacji własnych interesów, cele organizacji mogą być zagrożone. Zamiast współpracować na rzecz osiągnięcia celów, strony konfliktu angażują się w niepotrzebne spory i podważanie wzajemnych wysiłków. Kłótnie, stres i konfrontacje emocjonalne wyczerpują pracowników obniżając produktywność, a ostatecznie wyniki firmy.

Bardzo często strony konfliktu widzą jedno rozwiązanie i oczekują, że ta druga strona się zmieni, ale zmiana leży po każdej ze stron. Tą zmianą jest wiedza jak korzystać z konfliktów, co stanowi ich główną przyczynę, jak przebiegają i co w nas uruchamiają.

Większa część ludzi przez większa część czasu wchodząc w konflikt reaguje na bazie swoich nieświadomych wspomnień, które odzwierciedlają ich już istniejące, znajome, bezpieczne i przewidywalne nawyki. Używają doświadczeń z przeszłości by przewidzieć wynik przyszłego wydarzenia, jednocześnie będąc ledwo świadomymi myśli i emocji, które zarządzają ich działaniami.

Zbliżając się do tego, co leży u podstaw naszego zachowania, czynników uruchamiających w nas określone emocje będziemy w stanie uniknąć konfliktu bądź jeśli to konieczne wejść w niego umiejętnie zarządzając emocjami tak aby prowadzone rozmowy przynosiły korzyści i budowały, a nie przewracały strony konfliktu na drodze do osiągnięcia celu.

Celem szkolenia jest:


– Poszerzenie perspektywy patrzenia na konflikt z punktu widzenia różnych jego uczestników, poznania i nazwania obszarów wywołujących w nas silne emocje a tym samym mogących być trygierami wchodzenia w konflikt
– Poznanie oraz zrozumienie reakcji swoich, oraz innych ludzi w sytuacjach konfliktowych i nadanie konfliktowi nowego znaczenia
– Zwiększenie zrozumienia pozytywnych aspektów konfliktu przekładających się na wprowadzanie korzystnych zmian, innowacji i uwspólnienia celów
– Zarządzanie konfliktem w pracy poprzez umiejętność kształtowania go z perspektywy budowania jeszcze silniejszych i szczerych relacji oraz celu, który chcemy osiągnąć
– Zrozumienie roli relacji interpersonalnych jako jednego z głównych czynników wywołujących sytuacje konfliktowe

Jakie umiejętności i wiedze nabędą uczestnicy:


– Umiejętność definiowania różnorodnych źródeł konfliktów
– Wiedze o indywidualnych czynnikach wyzwalających reakcje konfliktowe
– Umiejętność zarządzania konfliktem w sposób koncentrujący się na jego pozytywnych aspektach
– Umiejętność postrzegania innych perspektyw i ich akceptacji a tym samym angażowania się w realizację projektów i celów pomimo występujących różnic
– Wiedzę jak kształtować postawę nastawioną na postrzeganie konfliktu jako możliwości przyspieszonego rozwoju i znajdywania wspólnych rozwiązań
– Umiejętność prowadzenia konwersacji świadomie zapobiegającej lub regulującej konflikt
– Umiejętne obniżenie napięcia i stresu zarówno wywołującego jak i wywołanego konfliktem, wsparcie rozwoju inteligencji emocjonalnej

Jak Twoja firma może skorzystać:


– Zwiększenie wzajemnego zrozumienia i współpracy grupowej
– Zwiększenie koncentracji jednostek na celu, a nie na reakcji na osoby
– Obniżenie poziomu stresu u pracowników a tym samym podniesienie efektywności i motywacji
– Kształtowanie konstruktywnego środowiska pracy, kultury zaufania, rozwoju i wykorzystywania wzajemnych różnic
– Wzrost innowacyjności, podejmowania trafnych decyzji i uruchomienia pokładów kreatywnosci
– Ograniczanie silosów między zespołami i ułatwienie skutecznej, świadomej i otwartej komunikacji

Sieć w mózgu odpowiadająca za relacje społeczne jest podobna do sieci odpowiedzialnych za widzenie, poruszanie się czy słuch. Co oznacza, że nasz mózg kwestie społeczne stawia na równi z kwestiami związanymi z przeżyciem.

Współczesne badania wskazują, że zarówno poczucie głodu, jak i społeczne odtrącenie wykorzystują te same obwody neuronalne odpowiedzialne za odczuwanie bólu. Tym samym wywołując taką sama reakcje i mając dużo bardziej poważne skutki niż można by przypuszczać.

Konflikt nie musi być konfliktem

Badania wskazują, że ludzi których nie znamy klasyfikujemy jako wrogów, dopóki nie przekonamy się, że jest inaczej.

Posługujemy się innymi obwodami w mózgu myśląc o osobach, które uważamy za podobne do nas, lub które są naszymi przyjaciółmi, niż gdy my myślimy o osobach różnych od nas, lub wrogach. Przy braku pozytywnych wskazówek społecznych wycofujemy się i przechodzimy w tryb nieufności wobec innych. A w sytuacjach nadmiernego pobudzenia emocjonalnego nadinterpretujemy komunikację drugiej osoby mając tendencje do generalizacji i widząc każdy patyk jako węża.

Jesteśmy silnie uwarunkowani społecznie. Niezliczona ilość badań wskazuje, że oczywiście są różne obszary, na których dochodzi do kryzysu: odmienne cele, niejasna odpowiedzialność, brak informacji, niejasne procesy itd ale najnowsze badania wskazują, że najpowszechniejszą przyczyną konfliktów są relacje międzyludzkie.

Zaczynając od siebie można zmienić najwięcej w każdym aspekcie życia. Zwłaszcza jeżeli mamy świadomość i wiedzę, która wskaże nam możliwe kierunki rozwoju.

Każda sytuacja, którą napotykam jest potencjalnym konfliktem z wszystkim, co do tej pory przeżyłem co mnie ukształtowało i czym w związku z tym jestem.

To jak reaguję na drugą osobę nie wynika z tej osoby tylko z tego, co ona we mnie uruchamia.

Od współpracy z Asią i Anią można oczekiwać szytego na miarę szkolenia, które odpowiada nie tylko na zapotrzebowania uczestników, ale też wychodzi poza schematy oczywistego myślenia. Cenię je za niestandardowe ćwiczenia, które przeprowadzają oraz atmosferę, którą budują w trakcie szkoleń. Dają przestrzeń i czas dla uczestników na dochodzenie do samodzielnych wniosków pełniąc rolę drogowskazów.

Katarzyna Rauta

Ambasada RP w Bukareszcie

Świetnie przekazana treść szkolenia, dopracowane materiały i wyjątkowo ciekawe, niestandardowe ćwiczenia. Obie prowadzące bardzo dbały o każdego z uczestników stwarzając komfortową atmosferę na dzielenie się wnioskami i przemyśleniami. Żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi. Bardzo polecam, szkolenie przeprowadzone profesjonalnie i na wysokim poziomie merytorycznym.

Katarzyna Rydzoń

Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Danuta Rydzoń i Wspólnicy sp.j.

Zapisz się do newslettera aby uzyskać najnowsze informacje na temat naszych programów i wiedzy z obszaru rozwoju

*Wymagane
Przewiń do góry

Zapisz się do Newsletter'a

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.