Kontakt

Tel: 48 601-599-161
Tel: 48 608-572-176
Email: office@mperlab.com

Rozwiń feedback w feedforward

Wedle danych firmy konsultingowej Zenger Folkman 72% badanych wskazuje informację zwrotną od przełożonego, jako największe wsparcie w karierze, 92% uważa, że dobrze przekazana konstruktywna krytyka znacząco poprawia wyniki. Stąd wniosek, iż z racjonalnego punktu widzenia, wiemy, że jest nam to potrzebne i korzystne. Jednakże z perspektywy emocjonalnej tylko 8% badanych pozytywnie reaguje na feedback!

Skąd ta rozbieżność?

Najnowsze badania z zakresu neuronauki wskazują, że ocena wyników pracy oraz udzielanie informacji zwrotnej wywołuje efekt stanu zagrożenia zarówna dla osoby dającej, jak i otrzymującej feedback – wprowadzając nas w reakcję fight or flight a tym samym drastycznie ograniczając możliwości naszego mózgu do logicznego myślenia.

Co więcej, niewłaściwie udzielona informacja zwrotna wywołuje poczucie odrzucenia społecznego, które jak wskazują badania jest odczuwane dosłownie jako ból fizyczny a na dodatek utrzymuje się w skutkach dłużej niż sam ból fizyczny.

Dlatego też, metoda udzielania i sposób komunikacji informacji zwrotnej to jedne z najważniejszych, a zarazem potencjalnie najtrudniejszych wyzwań, przed którym staje każdy manager oraz pracownik.

Celem szkolenia jest:


– Budowanie otwartej i doskonalącej kultury komunikacji usprawniającej proces realizowania zadań oraz prowadzącej do rzeczywistego rozwoju
– Doskonalenie sprawnego udzielania informacji zwrotnej na podstawie poznanych schematów i technik – przećwiczenie krok po kroku procesu udzielania feedbacku i feedforwardu
– Zapoznanie z wiedzą dotyczącą różnic w stylach poznawczych, motywacyjnych, postaw życiowych, czynników wpływających na nawiązanie pełnego kontaktu z pracownikiem i współpracownikiem oraz budowanie płaszczyzny dialogu
– Rozumienie oraz nauka regulacji i zapobiegania mechanizmom emocjonalnym wywołanym trudnymi komunikatami
– Rozwijanie postawy stosowania pozytywnego feedbacku w celu zwiększenia wytrwałości, motywacji i zadowolenia w środowisku pracy

Jakie umiejętności i wiedzę nabędą uczestnicy:


– Zwiększenie rozumienia i kontrolowania swoich oraz pracowników emocji w celu zminimalizowania efektu pobudzenia układu limbicznego, a tym samym ułatwienie logicznego myślenia
– Rozwijanie podejścia do słuchania, zakładającego pełną uwagę, unikanie przedwczesnego osądu, korzystanie z empatii oraz klaryfikacji
– Poszerzenie umiejętności wspierania pracownika w samodzielnym znajdowaniu kreatywnych rozwiązań kontra myślenie za nich
– Łatwiejsze dostrzeganie obszarów do rozwoju lub zmian, oraz niezbędnych elementów składowych prowadzących do ich utrwalenia w zachowaniu
– Doskonalenie sposobu dostarczenia trudnej oceny poprzez zastosowanie podejścia minimalizującego zagrożenie i maksymalizującego nagrodę
– Rozwija growth mindset – poprzez zminimalizowanie podejścia defensywnego do analizy niepowodzeń kontra przemyśl, zweryfikuj, powtórz
– Rozwija umiejętność zauważania i komunikacji pozytywnych zachowań
– Uczy wykorzystywać neuroplastyczność mózgu swojego i swoich pracowników do osiągnięcia założonych celów

„Nigdy nie przegrywam. Wygrywam albo się uczę”. Nelson Mandela

Jak Twoja firma może skorzystać na tym szkoleniu poprzez:


– Wzmocnienie w pracownikach zaangażowania i motywacji
– Tworzenie kultury feedbacku opartej o szacunek i wzajemne docenianie
– Zmniejszenie barier komunikacyjnych
– Zwiększenie samoświadomości i inteligencji emocjonalnej
– Zarządzanie pracownikami poprzez korzystanie z ich największego potencjału
– Wykorzystanie siły mechanizmu sprzężenia zwrotnego feedbacku do szybszego i lepszego osiągania celów firmy

Jakie zagrożenia m.in. eliminuje szkolenie?


– Brak zaangażowania ze strony rozmówcy w proces rozwiązywania problemów
– Stres wynikający z potencjalnie trudnej sytuacji oraz odmiennego jej rozumienia
– Zagrożenie wielokrotnego przeznaczania cennego czasu na analizowanie powtarzającego się problemu
– Brak poczucia odpowiedzialności za wykonanie swojego zadania i rezultaty
– Ryzyko zwiększonej rotacji pracowników z powodu poczucia niewykorzystywania swojego potencjalu

Od współpracy z Asią i Anią można oczekiwać szytego na miarę szkolenia, które odpowiada nie tylko na zapotrzebowania uczestników, ale też wychodzi poza schematy oczywistego myślenia. Cenię je za niestandardowe ćwiczenia, które przeprowadzają oraz atmosferę, którą budują w trakcie szkoleń. Dają przestrzeń i czas dla uczestników na dochodzenie do samodzielnych wniosków pełniąc rolę drogowskazów.

Katarzyna Rauta

Ambasada RP w Bukareszcie

Świetnie przekazana treść szkolenia, dopracowane materiały i wyjątkowo ciekawe, niestandardowe ćwiczenia. Obie prowadzące bardzo dbały o każdego z uczestników stwarzając komfortową atmosferę na dzielenie się wnioskami i przemyśleniami. Żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi. Bardzo polecam, szkolenie przeprowadzone profesjonalnie i na wysokim poziomie merytorycznym.

Katarzyna Rydzoń

Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Danuta Rydzoń i Wspólnicy sp.j.

Zapisz się do newslettera aby uzyskać najnowsze informacje na temat naszych programów i wiedzy z obszaru rozwoju

*Wymagane
Przewiń do góry

Zapisz się do Newsletter'a

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.